Automatický slepovač

Automatický slepovač slouží k rychlému napojení starého a nového papíru. Starý papír prochází slepovačem, nový je připraven s lepicí páskou na spojení. Ve chvíli, kdy čidla zaznamenají konec starého papíru, dojde k odseknutí starého papíru a spojení s novým tak, aby doba napojení byla co nejkratší.

Pro zachování konstantní rychlosti papíru (a nesnížení výrobní rychlosti navíjení trubky) je třeba mít osazen zakladač kompenzátory.

MENU