Lepící sekce - Ochranné hrany

Lepicí sekce je další částí celé výrobní linky. Její součástí je vertikalizér, který umožňuje oddělení zakladače a lepicí sekce, a tím využít prostor ve výrobní hale.

Lepicí sekce je složena z rámu, na kterém jsou připevněny pneumatické brzdy a stěrací pánvičky, vč. stěracích nožů. Nahoře je distributor lepidla s rozvody lepidla k jednotlivým papírům.

Dole je sběrná vana, může být i včetně vyhřívání. Případně můžeme ohřívat lepidlo online ve výměníku lepidla.

Celá lepicí sekce je připevněna k navijáku a podle rozměru trubky je možné lepicí sekci natáčet na konkrétní úhel a v ose navijecího trnu.

Cirkulace lepidla je zajištěna většinou membránovým čerpadlem.

MENU