Pojezd lepicí sekce

Jedná se o pohon včetně pojezdového kola, které je dimenzováno na váhu celé lepicí sekce pro bezproblémový posun nebo natočení, při změně rozměru vyráběné trubky.

MENU