Automatyczna sklejarka

Automatyczna sklejarka służy do szybkiego łączenia starego i nowego arkusza papieru. Stary arkusz papieru przechodzi przez sklejarkę, a nowy jest gotowy do łączenia za pomocą taśmy klejącej. Gdy tylko czujniki wykryją koniec starego arkusza papieru, stary arkusz papieru jest odcinany i łączony z nowym, tak aby czas podłączenia był jak najkrótszy.

Aby utrzymać stałą prędkość papieru (a nie zmniejszać prędkości produkcyjnej nawijania na tubę) konieczne jest zastosowanie kompensatorów nasuwanych.

MENU