TOWARY

Ekologia, dekstryna, zrównoważony rozwój

Innowacyjna taśma samoprzylepna stworzona specjalnie dla branży papierniczej, zaprojektowana z myślą o płynnym łączeniu pojedynczych arkuszy.

WKRÓTCE

Taśma samoprzylepna TOPCORE, opracowana specjalnie dla przemysłu papierniczego, zapewnia szybkie i trwałe połączenie poszczególnych arkuszy papieru, zapewniając optymalny transport i obsługę.

Dlaczego warto z nami współpracować??

Nasze atuty

Trzymaj to z pewnością

Wydajność klejów TOPCORE jest maksymalizowana dzięki optymalnemu połączeniu rozwoju i chemii. Proste, inteligentne i celowe projekty maszyn/linii produkcyjnych traktujemy priorytetowo, zapewniając niezawodność i trwałość maszyn TOPCORE. Do tego dochodzi szczera rozmowa i szybka obsługa.

Z nami zawsze będziesz stać na czele
Zrównoważona, opłacalna produkcja
Przyczyniaj się do zrównoważonego rozwoju
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Przedsiębiorstwo i Innowacje na rzecz Konkurencyjności

Projekt

CZ.01.1.02/0.0./0.0/16_046/0007366:

„PRZYGOTOWANIE I CHARAKTERYSTYKA TRWAŁOŚCI KLEJÓW DEKTRYNOWYCH W PROSZKU”

był współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu jest unowocześnienie procesu mieszania sproszkowanych mieszanek klejowych oraz określenie ich trwałości.

MENU