Výměník

Pokud nechceme ohřívat velké množství lepidla ve (velké) vaně, můžeme mít pod stěracími noži pouze sběrnou vanu, a lepidlo ohříváme v online výměníku.

Výměník je autonomní zařízení pro zapojení do zásuvky. Můžeme si nastavit režimy spínání a teplotní cykly.

Lepidlo se nám ohřeje online protečením celou spirálou, která nám zaručí ohřátí potřebného množství na požadovanou teplotu.

MENU