Vertikalizér

Vertikalizér nám umožňuje "odpojit" lepicí sekci od zakladače, a tím ušetřit místo na hale.

Pokud vertikalizér nemáme, pohybujeme při změně úhlu celou lepicí sekcí, ale i celým zakladačem.

Pokud vertikalizér máme, zakladač stojí na stejném místě, pohybuje se pouze lepicí sekce.

MENU